Produkti in storitve so skladne z EU direktivami OMS, EED in GDPR