Telefon: 059 243 200

Posts Tagged nov pravilnik

NOV PRAVILNIK o načinu delitve in obračunov stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli

Na podlagi tretjega odstavka 357. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 – EZ-1) minister za infrastrukturo v soglasju z ministrico za okolje in prostor izdaja; NOV PRAVILNIK 2016, ki si ga lahko ogledate na spodnji povezavi. https://www.uradni-list.si/1/content?id=123689 Določbe pravilnika se uporabljajo v večstanovanjskih in drugih stavbah z več

Preberi več

Obvestila

Prijava