Telefon: 059 243 200

Obrazložitev izračuna faktorjev lege

Spoštovani,

V nadaljevanju vam podajamo razlago korekturnih faktorjev, ki so omenjeni v 14. Členu pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli.

Kaj so korekturni faktorji?

Korekturni faktorji so način za pravičnejšo delitev stroškov ogrevanja glede na manj ugodne lege posameznih stanovanj. V stanovanjih z manj ugodno lego se porabi več energije z adoseganje iste temperature kot v stanovanjih z ugodnejšo lego. Z uporabo korekturnih faktorjev se izenači vpliv lege stanovanja in s tem tudi strošek ogrevanja, v kolikor so stanovanja enako velika in se ogrevajo na enako temperaturo.

Kako izračunamo korekturne faktorje?

Pri določevanju korekturnih faktorjev se želimo čim bolj približati projektantskemu načinu izračuna, vendar tudi ohraniti uporabnikom dostopno ceno, zato smo izbrali sledeči način izračuna, tako imenovan » izkustveni faktor » ampak z zajemom čim večjega števila projektantskih podatkov.

V izračunu korekturnih faktorjev je zajeto:

  • Lega objekta, da se določijo strani neba in s tem tudi stene, ki so obrnjene ali na vzhodno, južno, severno ali zahodno stran
  • Lega posameznega stanovanja v objektu:
    • Izračun koliko sten je zunanjih, na katero stran neba so obrnjene, koliko jih meji na sosednje stavbe ali hodnik
    • Upoštevamo lege pritličnih in mansardnih stanovanj

Obrazložitev

 Zaradi manj dnevnega sonca je severna stran zgradbe hladnejša, stanovanja v pritličju nimajo dodatnega ogrevanja stanovanj pod njimi, mansardna stanovanja nimajo ogrevanja nad seboj, stanovanja v višjih nadstropjih imajo hladnejšo zunanjo temperaturo itd…

Z upoštevanjem vseh teh faktorjev želimo doseči čim bolj natančen izračun korekturnih faktorjev, vendar stroške le teh ohraniti uporabniku prijazne.

 

Obvestila

Prijava