Telefon: 059 243 200

Kaj je sistem delitve stroškov?

Sistem delitve stroškov je brezžični sistem za merjenje, zbiranje, shranjevanje in prenos podatkov o porabi v objektih.
.

 

 

 

Sistemi za delitev stroškov
po dejanski porabi – Siemeca AMR

Zbirajo se lahko podatki o:

  • porabljeni toploti,
  • porabi vode,
  • porabi plina,
  • porabi elektrike,…

 

Zakaj brezžični sistem delitve stroškov?:

Komponente sistema

Izvedenke koncentratorjev

Izvedenke komunikacijski prehodov

Princip brezžične komunikacije

Tehnične karakteristike komunikacije

Omejitve sistema.

Radijsko vozlišče ali koncentrator

Tehnični podatki koncentratorja

Odčitek podatkov - načini lokalnega prenosa

Odčitek podatkov - načini oddaljenega prenosa

Oprema za zagon

Odčitek podatkov - formati izpisa

Pregled podatkov iz delilnikov in pregled omrežja v programski opremi

Obvestila

Prijava