Telefon: 059 243 200

Hidravlično uravnovešenje

Hidravlično uravnovešenje ogrevalnega sistema

 Podjetje Energija Uniprim d.o.o., v sklopu svojih storitev, izvede hidravlično uravnovešenje ogrevalnih sistemov tako v novejših kot starejših stanovanjskih objektih…

Zavedamo se, da hidravlično uravnovešenje ni vedno izvedeno pravilno. Kljub sanaciji ogrevalnih sistemov v večstanovanjskih objektih in starejših stanovanjskih objektih prihaja do pregretosti stanovanj v bližini kotlovnice, v najbolj oddaljenih stanovanjih pa je ogrevanje komaj zadostno. Pretok tople vode v ogrevalnem sistemu je nezadosten in tako prihaja do toplotnih izgub, zagon ogrevanja je počasnejši in pogosto slišimo piskajoči šum v ogrevalnem sistemu.

Vzpostavitev hidravličnega  uravnoteženja  lahko prihrani do 30% stoškov pri rabi toplotne energije!
Poznamo dve vrsti  hidravličnega uravnoteženja:
  • hidravlično uravnoteženje s stalnim pretokom
  • hidravlično uravnoteženje s spremenljivim pretokom

Pri hidravličnem uravnovešanju odpravljamo odvečno tlačno razliko med dotokom in povratkom obtočne črpalke. Odpravljamo jo z dušenjem. Za to lahko uporabimo cevi manjših dimenzij na določenih odsekih, dušilne ventile ter posebne zaporne ventile s prednastavitvijo.

Obseg ukrepov za pravilno delovanje sistema  je odvisen od vrste in velikosti objekta.

Hidravlično uravnovešenje

Hidravlično uravnoteženje je nastavitev pretokov, ki jih moramo zagotoviti v posameznem ogrevalnem krogu, glede na projektirano toplotno moč. S tem se izognemo pregretim prostorom bliže toplotne postaje in podhlajenim prostorom ki so bolj oddaljeni.

V podjetju Energija Uniprim d.o.o. so na voljo kakovostni proizvodi in inovativnost podjetja HERZ. Ob uporabi regulacijskih ventilov firme Herz upoštevamo njihov program varovanja in kontrolo kvalitete ter tehniška navodila.

Za pravilno delovanje sistema je pomembna tudi pravilna izbira termostatskih ventilov.

Za bolj strokoven opis delovanja Hidravličnega uravnovešenja lahko preberete  strokoven članek  g. Bojana Grobovška, Hidravlično uravnovešenje ogrevalnega sistema.

 

 

 

 

Obvestila

Prijava