EED – Direktiva o energetski učinkovitosti

 • Merilniki toplote, tople vode in delilniki toplote, ki bodo nameščeni po
  25. oktobru 2020, morajo imeti možnost daljinskega odčitavanja.
 • Od 25. oktobra 2020 je potrebno vsak posameznen merilnik odčitati
  vsaj dvakrat letno, uporabniki pa morajo prejemati podatke o porabi z
  isto frekvenco.
 • Od 1. januarja 2022 je potrebno merilnike, ki so že opremljeni s funkcijo
  daljinskega odčitavanja, odčitavati mesečno, uporabniki pa morajo
  hkrati prejemati podatke o porabi.
 • Do 1. januarja 2027 mora biti mogoče vse merilnike odčitavati na
  daljavo. Zato je treba merilnike, ki se jih ne da odčitavati daljinsko,
  zamenjati najpozneje do 31. decembra 2026.